NAKKI MARU VAVAJODU AAVE Lyrics | Kaushik Bharwad

NAKKI MARU VAVAJODU AAVE Lyrics are written by Sahar Rabari & Pintu Bharwad & Anil Mer. Kaushik Bharwad have sung this Gujarati song, whereas music is given by Sunil Thakor. NAKKI MARU VAVAJODU AAVE mp3 song download, mp4 etc. are available here.

Kaushik Bharwad NAKKI MARU VAVAJODU AAVE Lyrics | MP3 Song Download

NAKKI MARU VAVAJODU AAVE Lyrics | Kaushik Bharwad Mp3 Song Download
NAKKI MARU VAVAJODU AAVE Song

NAKKI MARU VAVAJODU AAVE Song Details:
Singer: Kaushik Bharwad
Music Director: Sunil Thakor
Lyricists: Sahar Rabari, Pintu Bharwad, Anil Mer

NAKKI MARU VAVAJODU AAVE Lyrics

A bazar ma aave
A toda vindhto aave
A bazar ma aave
A toda vindhto aave
Bazar ma aave
A toda vindhto aave
A koi na baap nu no maane
A nakki maru vavajodu aave
A bazar ma aave
A toda vindhto aave
Bazar ma aave
A toda vindhto aave
A koi na baap nu no maane
A nakki maru vavajodu aave
A dushman hoy bhale panso hazar ma
Ladi lay bhai maro eklo bazar ma
Dushman hoy bhale panso hazar ma
Ladi lay bhai maro eklo bazar ma
A bazar ma aave a toda vindhto aave
Bazar ma aave a toda vindhto aave
A koi na baap nu no maane
A nakki maru vavajodu aave bhai maro
A koi nu kavu e no maane a nakki maru vavajodu aave aave
A nakki maru vavajodu aave
Ho bhaylu ni ada ana phota ne video ma
Game te id kholo like o million ma
Ho ho ho halavi nakhe bazar facebook insta nu
Story status ma hale oneway mara vahla nu
A kari ne batave na boli ne bagade
Javo samay ava tevar dekhade
Kari ne batave na boli ne bagade
Javo samay ava tevaro dekhade
A bazar ma aave
A toda vindhto aave
Bazar ma aave
A toda vindhto aave
A koi na baap nu no maane
A nakki maru vavajodu aave
A koi nu kavu e no maane a nakki maru vavajodu aave
A nakki maru vavajodu aave
Ho aap marzi na malik pasand nathi gulami
Jya pade tya samjo jeet hoy paki
Bharatlyrics.com
Ho ho ho modhe kare va ane pachad kare gha
Nahi made koi di jova ana lohi ma
A zindgi jiva bhai khuli kitab thi
Taqat hoy a vanchi le himmat thi
Zindgi jiva bhai khuli kitab thi
Taqat hoy a vanchi le himmat thi
A bazar ma aave
A toda vindhto aave
Bazar ma aave
A toda vindhto aave
A koi na baap nu no maane bhai nakki maru vavajodu aave
A koi nu kavu e no maane a nakki maro jigarjaan aave to ha bhale
A nakki maru vavajodu aave.

NAKKI MARU VAVAJODU AAVE Lyrics in Gujarati


એ બર મા આવે
એ ટોળા વીંધતો આવે
એ બર મા આવે
એ ટોળા વીંધતો આવે
બર મા આવે
એ ટોળા વીંધતો આવે
એ કોઈ ના બાપ ન નો માન ું ે
એ ની મા વાવાજોડુ આવ ં ે
એ બર મા આવે
એ ટોળા વીંધતો આવે
બર મા આવે
એ ટોળા વીંધતો આવે
એ કોઈ ના બાપ ન નો માન ું ે
એ ની મા વાવાજોડુ આવ ં ે
એ દુમન હોય ભલે પાનસો હર મા
લડી લેય ભાઈ મારો એકલો બર મા
દુમન હોય ભલે પાનસો હર મા
લડી લેય ભાઈ મારો એકલો બર મા
એ બર મા આવે એ ટોળા વીંધતો આવે
બર મા આવે એ ટોળા વીંધતો આવે
એ કોઈ ના બાપ ન નો માન ું ે
એ ની મા વાવાજોડુ આવ ં ે ભાઈ મારો
એ કોઈ ન કું ેવ ઈ નો માન ું ે એ ની મા વાવાજોડુ આવ ં ે આવે
એ ની મા વાવાજોડુ આવ ં ે
હો ભયલ ની અદા એના ફોટા ન ુ ે વીિડયો મા
ગમે તે આઈડી ખોલો લાઈક ઓ િમલયન મા
હો હો હો હલાવી નાખે બર ફેસબક ઇટા ન ુ ું
ટોરી ટેટ્સ મા હાલે વનવે મારા વાહલા નું
એ કરી ને બતાવે ના બોલી ને બગાડે
જવો સમય એવા ત ે ેવર દેખાડે
કરી ને બતાવે ના બોલી ને બગાડે
જવો સમય એવા ત ે ેવરો દેખાડે
એ બર મા આવે
એ ટોળા વીંધતો આવે
બર મા આવે
એ ટોળા વીંધતો આવે
એ કોઈ ના બાપ ન નો માન ું ે
એ ની મા વાવાજોડુ આવ ં ે
એ કોઈ ન કું ેવ ઈ નો માન ું ે એ ની મા વાવાજોડુ આવ ં ે
એ ની મા વાવાજોડુ આવ ં ે
હો આપ મર ના માલીક પસદ નથી ગ ં લામી ુ
યાં પડે યાં સમજો ત હોય પાકી
હો હો હો મોઢે કરે વા અને પાછળ કરે ઘા
નિહ મળે કોઈ દી જોવા એના લોહી મા
એ જદગી વે ભાઇ ખલી કતાબ થી ુ
તાકત હોય એ વાંચી લે િહમત થી
જદગી વે ભાઇ ખલી કતાબ થી ુ
તાકત હોય એ વાંચી લે િહમત થી
એ બર મા આવે
ભારતલીરીસ.કોમ
એ ટોળા વીંધતો આવે
બર મા આવે
એ ટોળા વીંધતો આવે
એ કોઈ ના બાપ ન નો માન ું ે ભાઈ ની મા વાવાજોડુ આવ ં ે
એ કોઈ ન કું ેવ ઈ નો માન ું ે એ ની મારો ગરન આવે તો હા ભલે
એ ની મા વાવાજોડુ આવ ં ે.This is the end of NAKKI MARU VAVAJODU AAVE Song Lyrics, comment to us, that do you love the song or not? Also, comment if you found any mistake in the given lyrics we will surely correct them for you.

NAKKI MARU VAVAJODU AAVE Song Download

NAKKI MARU VAVAJODU AAVE Song Download
NAKKI MARU VAVAJODU AAVE Video Song DownloadDownload Mp4
NAKKI MARU VAVAJODU AAVE mp3 Song DownloadDownload Mp3


NAKKI MARU VAVAJODU AAVE Video SongPlease Select Embedded Mode To Show The Comment System.*

Previous Post Next Post